Kauza Úklid Rouchovany s.r.o.

Nebát se a nekrást! T.G.Masaryk

Politici si Masarykovo heslo zkrátili na “nebát se krást”.

Díky vstřícnosti vedení JE Dukovany byl úklid na elektrárně svěřen obci Rouchovany, které tím měl jít do obecního rozpočtu každoročně nemalý finanční příspěvek. Obec měla mít ročně do rozpočtu cca 5 miliónů. Ale nepředbíhejme.

Prvním překvapením pro zastupitele bylo, že v úklidové firmě má najednou podíl 50% nějaký mládenec Pavel, kterého nikdo nezná.
Holého znal ale starosta, přesněji jeho sestra. Takže tito dva “skoro švagři” byli jednateli firmy Úklid Rouchovany s.r.o.

uklid.jpg
Úklid Rouchovany s.r.o. IČO: 25575392
Podíl 50 % měla Obec Rouchovany a 50 % Pavel Holý, jednatelé byli Ing. Vladimír Černý a Pavel Holý od 20.9.1999 do 9.1.2003.

Zisk úklidových firem je obvykle 20 % z obratu a největší položkou jsou náklady na mzdy (až 75%). Roční obrat firmy “Úklid Rouchovany” byl 20 milionů korun a náklady na mzdy byly pouze 50 %, tedy zisk měl být cca 30%, tj. 6 milionů korun (před zdaněním).
Jelikož je starosta Černý i kouzelník, příjem do obecního rozpočtu z firmy “Úklid Rouchovany” byl 0 Kč, ale pan Holý si stavěl vilu kterou by mu záviděl i Krejčíř.

Některým zastupitelům vrtalo hlavou, kde jsou ty milióny do rozpočtu obce z úklidu, proto požadovali (Mgr. Šťastný, Ing. Ludvík) po starostovi předložit účetnictví firmy ke kontrole. Vždyť se jednalo o firmu, ve které obec ještě pořád měla 50 % podílu!

Samozřejmě že starosta nikdy účty nepředložil, firmu raději “prodal” za slib budoucích pronájmů kanceláře na Radnici firmě JANA s.r.o. Za tuto “zlatou slepici” která ročně snesla 5 milionů zisku obec dostala 100 000 Kč (slovy sto tisíc! korun).

JANA s.r.o. se přetransformovala do ATALIAN CZ s.r.o.. 100% firmy vlastní od roku 2008 francouzská nadnárodní skupina ATALIAN, která je registrovaná jako akciová společnost ATALIAN EUROPE S.A., v Lucemburském velkovévodství.

Pokud by nemyslel starosta jen na svůj prospěch, tak uklízečky, většinou ženy z Rouchovan a okolních obcí, by nemusely pracovat za minimální mzdu.
Díky péči starosty Černého takto obec příšla za 20 let o 100 miliónů korun. Děkujeme!

pohlednice-nekrast-a-nebat-se.jpg
pohlednice z první republiky

http://www.pomnikkorupce.cz/